Kedy:
27. august 2022 @ 9:00 – 4. september 2022 @ 18:00 Europe/Bratislava Časová zóna
2022-08-27T09:00:00+02:00
2022-09-04T18:00:00+02:00
Kde:
Pakostane

Text je v češtině, Ag, D

10 denní zájezd 2022 CHORVATSKO

– PAKOŠTANE VILA JASMINKA
Užijte si s námi léto na Jadranu
Termín: 27.08.2022-04.09.2022
Cena: 13.990,-

VELKÁ VÝHODA!!! 🙂
Možnost PLATBY přes BENEFITY

Zarezervujte si své místo do 30.06.2022, rezervační poplatek: 1.500kč.

V případě zavření hranic kvůli Covidu? Celá částka se vrací!!!

!! Kompletní cena je za ubytování, dopravu, polopenzi a KURZ: 22 lekcí + salsoteka
Vždy 2h ráno a 2h večer taneční lekce!

Učitel: Rubén – Salsa párová, Salsa Lady, Bachata párová, RUEDA DE CASINO!!!

Délka: 10ti denní (7 nocí)
Typ zájezdu: pobytový , taneční
Typ ubytování: Vila Jasminka , Anna, Marie
Doprava: autobus
Strava: 7x POLOPENZE !!

Poznámka: lázeňská taxa (LT) již započítána v ceně
Cena zahrnuje: – 7x ubytování ve 3, 4, 6, 7 lůžkových apartmánech s koupelnou, WC a kuchyní
– 7x polopenze
– Dopravu klimatizovaným autobusem
– Služby delegáta během celého pobytu
– WI-FI
Cena nezahrnuje: – Pojištění léčebných výloh v zahraničí
– Příplatek za neobsazené lůžko 990,- Kč

-Máme k dispozici 35 míst k obsazení, je tu možnost vzít si sebou i RODINU 🙂 , doporučujeme se připojistit
– Možnost vzít sebou partnera i když netančí a děti, odečte se cena kurzu pro NEtančící.

Stravování – polopenze, česká kuchyně
Snídaně : jsou formou bufetu

Něco málo k přímořskému letovisku Pakoštane; se nachází v severní Dalmácii nedaleko Boigradu na Moru (5 km). Patří k méně známým letoviskům, má však ideální polohu pro skvělou dovolenou. V letovisku najdeme řadu obchůdků, restaurací a barů. Centrum městečka je vzdáleno 5 minut chůze z místa ubytování. V okolí můžeme objevovat krásy tří národních parků: KRKA se svými vodopády, KORNATI a PAKLENICA. Ve vzdálenosti cca 5 km je možné navštívit sladkovodní Vranské jezero.

Ubytování
✓ Vila Jasminka , Anna
✓ Ubytování ve 3, 4, 6, 7 a 8 lůžkových apartmánech s vlastním sociálním zařízením a kuchyní
✓ Plná penze je poskytována v místě ubytování ve venkovní zastřešené jídelně s barem, kde je možno zakoupit české pivo, džusy, víno a další alkoholické i nealkoholické nápoje
– TV NENÍ V ŽÁDNÉM POKOJI
Pláž
✓ 50 metrů od apartmánů
✓ Je tvořena drobnými kamínky
✓ Pozvolný vstup
Služby
✓ Bar
✓ V případě vážné potřeby (onemocnění) k dispozici auto
✓ Fakultativní výlety (Zadar, NP Krka, Šibenik, Split)
Sportovní vyžití
✓ Příjemné procházky po okolí
✓ Dětské hřiště se skluzavkami a prolézačkami na pláži
✓ Atrakce pro děti

Nabídka výletů
Biograd na moru – lodí po obědě (vzhledem k tomu,že loď může stát v přístavu v určený čas a po určitou dobu,je tento výlet pouze cca 3 hod.)
Cena 50kn
Pašman nebo Vrgáda – odjezd cca v 9 hod, návrat cca za 4 hodiny (je bez oběda na lodi)
Cena 70kn
V řešení je výlet lodí i s obědem na lodi cena 110 kn
Kornati – celodenní výlet – na lodi pití zdarma, po příjezdu na Kornati oběd v místní restauraci (salát,maso,ryba,chléb,víno,)
Cena 200kn
Večerní Zadar – v jednání s dopravcem – cenu doplním cca 1200,- kn za celý autobus

Ceny výletu se mohou lehce lišit od cen minulého roku, vzhledem ke Covidu.

10 day trip 2022 CROATIA

– PAKOŠTANE VILLA JASMINKA
Enjoy the summer on the Adriatic with us
Date: 27.08.2022-04.09.2022
Price: CZK 13.990, –

GREAT ADVANTAGE!!! 🙂
Possibility of PAYMENT via BENEFITS

Book your place by 30.06.2022, booking fee: CZK 1,500.

If the borders are closed because of Covid, the whole amount will be returned !!!

!! The complete price is for accommodation, transport, half board and COURSE: 22 lessons + salsoteka
Always 2 hours of dance lessons in the morning and 2 hours in the evening.

Teacher: Rubén – Salsa pair, Salsa Lady, Bachata pair, RUEDA DE CASINO !!!

Duration: 10 days (7 nights)
Trip type: residential, dance
Accommodation type: Villa Jasminka, Anna, Marie
Transport: bus
Board: 7x HALF BOARD !!

Note: spa tax (LT) already included in the price
The price includes: – 7x accommodation in 3, 4, 6, 7 bed apartments with bathroom, toilet and kitchen
– 7x half board
– Transport by air-conditioned bus
– Delegate services throughout the stay
– WI-FI
The price does not include: – Medical expenses, insurance abroad
– Surcharge for an unoccupied bed 990,- CZK

– We have 35 seats available, there is a possibility to take the FAMILY with you, we recommend that you take out additional insurance.
– Possibility to take a partner with you even if they are not dancing and children, the price of the course for NON-Dancers will be deducted.

Boarding – half board, Czech cuisine
Breakfast: buffet style

About the seaside resort of Pakostane; It is located in northern Dalmatia near Biograd na Moru (5 km). It is one of the lesser-known resorts, but it is ideally located for a great holiday. The resort has a range of shops, restaurants and bars. The town center is a 5-minute walk away. In the vicinity we can discover the beauty of three national parks: KRKA with its waterfalls, KORNATI and PAKLENICA. At a distance of about 5 km it is possible to visit the freshwater Vrana Lake.

Accommodations
✓ Vila Jasminka, Anna
✓ Accommodation in 3, 4, 6, 7 and 8 bed apartments with private bathroom and kitchen
✓ Full board is provided at the place of accommodation in the outdoor covered dining room with bar, where you can buy Czech beer, juices, wine and other alcoholic and soft drinks
– NO ROOM IS EQUIPPED WITH A TV!
Beach
✓ 50 meters from the apartments
✓ It consists of small stones
✓ Gradually deepening sea
Services
✓ Bar
✓ In case of serious need (illness) car available
✓ Optional trips (Zadar, NP Krka, Šibenik, Split)
Sports activities
✓ Pleasant walks around
✓ Children’s playground with slides and climbing frames on the beach
✓ Attractions for children

Offer trips
Biograd na Moru – boat after lunch (due to the fact that the boat can stand in port at a specified time and for a certain time, this trip is only about 3 hours)
Price 50kn
Pasman or Vrgada – departure at about 9 o’clock, return in about 4 hours (there is no lunch on the boat)
Price 70kn
The solution is a boat trip with lunch on the boat, price 110 kn
Kornati – full day trip – free drink on the boat, lunch on arrival at Kornati in a local restaurant (salad, meat, fish, bread, wine)
Price 200kn
Evening in Zadar – in negotiations with the carrier – I will add the price of about 1200, – kn for the whole bus

Trip prices may differ slightly from last year’s prices, due to Covid.

10-tägige Reise 2022 KROATIEN

– PAKOŠTANE VILLA JASMINKA
Genießen Sie mit uns den Sommer an der Adria
Datum: 27.08.2022-04.09.2022
Preis: CZK 13.990,-

GROSSER VORTEIL!!! 🙂
Möglichkeit der Zahlung über BENEFITS

Buchen Sie Ihren Platz bi 30.06.2022, Buchungsgebühr: CZK 1.500.

Sind die Grenzen wegen Covid geschlossen? Der gesamte Betrag wird zurückerstattet !!!

!! Der Komplettpreis gilt für Unterkunft, Transport, Halbpension und KURS: 22 Unterrichtsstunden + Salsoteka
Immer 2 Stunden Tanzunterricht morgens und 2 Stunden abends!

Lehrer: Rubén – Salsa Paar, Salsa Lady, Bachata Paar, RUEDA DE CASINO !!!

Dauer: 10 Tage (7 Nächte)
Reiseart: Wohnen, Tanzen
Unterkunftstyp: Villa Jasminka, Anna, Marie
Verkehrsmittel: Bus
Verpflegung: 7x HALBPENSION !!

Hinweis: Kurtaxe (LT) bereits im Preis inbegriffen
Der Preis beinhaltet: – 7x Unterkunft in 3, 4, 6, 7-Bett-Appartements mit Bad, WC und Küche
– 7x Halbpension
– Transport im klimatisierten Bus
– Delegierte Dienstleistungen während des gesamten Aufenthalts
– W-LAN
Im Preis nicht enthalten: – Auslandskrankenversicherung
– Aufpreis für ein nicht belegtes Bett CZK 990

-Wir haben 35 Plätze zur Verfügung, es besteht die Möglichkeit die FAMILIE mitzunehmen, wir empfehlen den Abschluss einer Zusatzversicherung.
– Möglichkeit, einen Partner mitzunehmen, auch wenn dieser nicht tanzt und Kinder, der Kurspreis für NICHT-Tänzer wird abgezogen.

Verpflegung – Halbpension, tschechische Küche
Frühstück: in Buffetform

Etwas zum Badeort Pakostane; liegt in Norddalmatien in der Nähe von Biograd na Moru (5 km). Es ist eines der weniger bekannten Resorts, aber es ist ideal gelegen für einen schönen Urlaub. Das Resort verfügt über eine Reihe von Geschäften, Restaurants und Bars. Das Stadtzentrum ist 5 Gehminuten entfernt. In der Nähe können wir die Schönheit von drei Nationalparks entdecken: KRKA mit seinen Wasserfällen, KORNATI und PAKLENICA. In einer Entfernung von ca. 5 km ist es möglich, den Süßwassersee Vrana zu besuchen.

Unterkunft:
✓ Vila Jasminka, Anna
✓ Unterkunft in 3-, 4-, 6-, 7- und 8-Bett-Appartements mit eigenem Bad und Küche
✓ Vollpension wird am Unterkunftsort im überdachten Außenspeisesaal mit Bar angeboten, wo Sie tschechisches Bier, Säfte, Wein und andere alkoholische und alkoholfreie Getränke kaufen können
– TV GIBT ES IN KEINEM ZIMMER
Strand
✓ 50 Meter von den Wohnungen entfernt
✓ Es besteht aus kleinen Steinen
✓ Langsamer Einstieg
Dienstleistungen
✓ Balken
✓ Bei dringendem Bedarf (Krankheit) verfügbares Auto
✓ Optionale Ausflüge (Zadar, NP Krka, Šibenik, Split)
Sportliche Aktivitäten
✓ Angenehme Spaziergänge
✓ Kinderspielplatz mit Rutschen und Klettergerüsten am Strand
✓ Attraktionen für Kinder

Reisen anbieten
Biograd na Moru – Boot nach dem Mittagessen (da das Boot zu einer bestimmten Zeit und für eine bestimmte Zeit im Hafen stehen darf, dauert diese Fahrt nur etwa 3 Stunden)
Preis HRK 50,-
Pasman oder Vrgada – Abfahrt um ca. 9 Uhr, Rückkehr in ca. 4 Stunden (es gibt kein Mittagessen auf dem Boot)
Preis HRK 70,-
Die Lösung ist eine Bootsfahrt mit Mittagessen auf dem Boot, Preis HRK 110,-
Kornati – Tagesausflug – Freigetränk auf dem Boot, Mittagessen bei Ankunft in Kornati in einem lokalen Restaurant (Salat, Fleisch, Fisch, Brot, Wein,)
Preis HRK 200,-
Abendliches Erlebnis Zadar – in Verhandlungen mit dem Spediteur – werde ich den Preis von ca. HRK 1200,- für den ganzen Bus hinzufügen

Die Reisepreise können aufgrund von Covid geringfügig von den Preisen des Vorjahres abweichen.

facebook.com/events/…